VRATA SA POSEBNOM FUNKCIJOM

Izgled vrata je vrlo važan za Vas, ali vrata osim lijepog dizajna trebaju u prvoj liniji biti i funkcionalna. Kupnjom dodatnih funkcija sve to dobijete u jednom proizvodu!
   
           
ZVUČNA IZOLACIJA:

Zvučna izolacija kod vrata pomaže da se prostor zaštiti od vanjske buke, ili da buka ostane direktno u prostoru. 

         
PROTUPROVALNA ZAŠTITA:

Vrata sa protuprovalnom zaštitom smanjuju rizik od nasilnog ulaska nepoželjnih posjetitelja u Vaš dom. Naša ulazna vrata za stanove su  tzv.WK2 vrata(=opremljena prema kategoriji otpornosti 2). Definicija WK2 nalaže da ta vrata moraju ponuditi osnovnu zaštitu protiv pokušaja da se probiju fizičkom silom, kao što su skakanje, guranje ili povlačenje jednostavnim alatima.

        
KLIMA KATEGORIJA:

Klima kategorija kod ulaznih vrata za stanove određuje postojanost vratnog krila pri temperaturnim razlikama između unutarnjeg i vanjskog prostora. Ulazna vrata za stanove sa klima kategorijim C (III) pružaju potrebu zaštitu. 

         
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA:

Ulazna vrata za stanove Visit 1 i Visit 3 EI30 atestirana su prema važećim propisima o zaštiti od požara. Upozorenje: Protupožarni certifikat je važeći samo kod narudžbe jednog kompleta:vratno krilo, dovratnik, kvaka i zatvarač vrata. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputa koje su dostavljene uz proizvod.