Vrata sa posebnom funkcijom

Izgled vrata je vrlo važan za Vas, ali vrata osim lijepog dizajna trebaju u prvoj liniji biti i funkcionalna. Kupnjom dodatnih funkcija sve to dobijete u jednom proizvodu!
  
ZVUČNA IZOLACIJA:

Zvučna izolacija kod vrata pomaže da se prostor zaštiti od vanjske buke ili da buka ostane direktno u prostoru. 

PROTUPROVALNA ZAŠTITA:

Vrata sa protuprovalnom zaštitom smanjuju rizik od nasilnog ulaska nepoželjnih posjetitelja u Vaš dom. Naša ulazna vrata za stanove pružaju osnovnu zaštitu protiv pokušaja da se probiju fizičkom silom. Postoji mogućnost narudžbe vrata sa protuprovalnom zaštitom WK2.

KLIMA KATEGORIJA:

Klima kategorija kod ulaznih vrata za stanove određuje postojanost vratnog krila prema temperaturnim razlikama između unutarnjeg i vanjskog prostora.
Ulazna vrata za stanove sa klima kategorijom C (III) pružaju potrebnu zaštitu.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA:

Ulazna vrata za stanove Visit 1 i Visit 3 EI30 atestirana su prema važećim propisima o zaštiti od požara. Upozorenje: Protupožarni certifikat je važeći samo kod narudžbe jednog kompleta (vratno krilo, dovratnik, kvaka i zatvarač vrata)! Prilikom ugradnje važno je pridržavati se uputa koje su dostavljene uz proizvod.