Lijevo ili desno?

Ne zaboravite provjeriti stranu otvaranja Vaših vrata, pogledajte plan gradnje i uvjerite se koji smjer otvaranja je predviđen.

 anschlagsrichtung

 

 
Savjet:
Govorimo o "desnim vratima" ako su panti vidljivi na desnoj strani a o "lijevim vratima" ako su panti vidljivi na lijevoj strani. Na ovaj način ne postoji mogućnost zamjene.